Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng Hà Nội

Danh sách những khách hàng của Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng tại Hà Nội

1) Họ tên : Vũ Quỳnh Hoa

Số điện thoại : 0989988659

Địa chỉ : Đông Trù, Đông Hội , Huyện Đông Anh, Hà Nội


2) Họ tên : Phùng Thị Thanh

Số điện thoại : 0932267912,0989443536

Địa chỉ : Phòng 30A4 Tập Thể Văn Chương , Quận Đống Đa, Hà Nội