Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng Huế

Danh sách những khách hàng của Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng tại Huế


1) Họ tên :
 nguyễn Thị Liên Phương

Số điện thoại : 0932503362

Địa chỉ : Tổ dân phố 10,phường Hương Xuân , Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế