Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng Vĩnh Long

Danh sách những khách hàng của Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng tại Vĩnh Long

1) Họ tên : Nguyễn Thị Huyền Trân

Số điện thoại : 0939101788

Địa chỉ : Ngay chợ Hoà An, Ấp Hoà An Hòa Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long