Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng Bà Rịa - Vũng Tàu

Danh sách những khách hàng của Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

1) Họ tên : Trần Thị Tươi

Số điện thoại : 01679128750

Địa chỉ : 77/5,Ấp Bình Hải,Xã Bình Châu , Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu