Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng Hà Tĩnh

Danh sách những khách hàng của Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng tại Hà Tĩnh

1) Họ tên :
 Trần Viết Mạnh

Số điện thoại : 0984650147

Địa chỉ : Thôn Tam Trung Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh2) Họ tên :
 Trần Kim Cường

Số điện thoại : 0982634562

Địa chỉ : Thôn Đông Biên Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh


3) Họ tên : Nguyễn Thị Huyền

Số điện thoại : 01643131750

Địa chỉ : Thôn 7 Xã Cổ đạm, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh


4) Họ tên : Võ Văn Thái

Số điện thoại : 0975646130

Địa chỉ : thôn Trung Vân Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

5) Họ tên : Lê Mỹ Linh

Số điện thoại : 0982763456

Địa chỉ : Ngân hàng Agribank Xã Kỳ Long, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh