Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng Bình Phước

Danh sách những khách hàng của Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng tại Bình Phước


1) Tên khách hàng: Lục Thị Huệ

Địa chỉ: nhà trọ Lan Hương, đường Nguyễn Bình, khu phố Phú Cường Phường Tân Phú, Thị Xã Đồng Xoài, Bình Phước
Số điện thoại: 0167-372-4755

2) Tên khách hàng: Sầm Văn Đạo
Địa chỉ: đồn biên phòng Bù Gia Mập Xá đắk ơ, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước
Số điện thoại: 0165-308-0642