Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng Kiên Giang

Danh sách những khách hàng của Mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng tại Kiên Giang


1) Tên khách hàng: Thái Như Muội

Địa chỉ:ấp Bần Bê, xã Thuận Hòa, Huyện An Minh, Kiên Giang
Số điện thoại: 0943-122-2562) Tên khách hàng: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Số 54/531, khu phố Thông Chữ Phuong Vĩnh Hiệp, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang

Số điện thoại: 0947-120-774


3) Họ tên : Huỳnh Nghĩa Sang

Số điện thoại : 0939949199

Địa chỉ : 197 kp2, thị trấn Dương Đông , Huyện Đảo Phú Quốc, Kiên Giang


4) Họ tên : Chi Hằng

Số điện thoại : 0976488196

Địa chỉ : 15 Mạc Cửu,Duong Đông , Huyện Đảo Phú Quốc, Kiên Giang